Hydref | Gaeaf 2022

Bore Coffi Mwya'r Byd
30|9|2022
11:00 yb

Macmillan

Lolfa, Theatr Felinfach

Croeso cynnes i bawb.

Yr Ŵyl Ddrama | Nôl i Nyth Cacwn
Theatr Gydweithredol Troedyrhiw a Theatr Felinfach
20-21|10|2022
7:30 yh

Tocynnau

Pris - £12 | £11 | £10

Un Nos Ola Leuad
Theatr Bara Caws
01|11|2022
7:30 yh

Tocynnau

Pris - £14 | £13 | £12
Canllaw Oed 14+

Montsalvatge’s ‘Puss in Boots’ (El Gato con Botas)
Opera Canolbarth Cymru
03|11|2022
7:30 yh

Tocynnau

Pris - £14 | £13 | £12

Cynefin
(gyda band)
11|11|2022
7:30 yh

Tocynnau

Pris - £10 | £9 | £8

Noson Gomedi | Ceredigion a Cheredigesau
Gyda Noel James a Steffan Evans
19|11|2022
7:30 yh

Tocynnau

Pris - £10 | £9 | £8

Y Panto Nadolig
10-17|12|2022

Dyddiad rhyddhau tocynnau allan cyn bo hir

Pris - £10 | £8 | £6

Galwad am gorws ac Actorion

Yma yn Theatr Felinfach mae ein awditoriwm yn eistedd 242 wedi ei osod ar ffurf oledd.

Mae hyn yn cynnwys pedwar gofod hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oriau'r Swyddfa Docynnau:
Llun i Gwener
9:30yb - 4:30yp
01570 470697

Mae gwasanaeth peiriant ateb ac e-bost ar gael tu allan i oriau agor.
Gallwch hefyd archebu tocynnau ar-lein 7 diwrnod yr wythnos.
theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach