01570 470697

Theatr Felinfach – Llond sied o greadigrwydd!

Theatr wledig, gymunedol yn flaengar ei syniadau, yn fisi ei hamserlen, yn fywiog ei chyfranogwyr a’i chynulleidfa ac yn fyrlymus ei gweithgareddau. O Banto i Barti, o Gyngerdd i Gynhadledd – mae rhywbeth yma i bawb o bob oed – o’r crud i 90 +

Yn ddiweddar, ailwampiwyd Y Gwndwn drwy grant gan gronfa’r Loteri Fawr Miliynau’r Bobl mewn cydweithrediad ag ITV Cymru Wales. Mae’n cynnig gofod gwych ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, ymarferion a mwy ac mae ynddo adnoddau cegin a all ymdopi ag anghenion arlwyo bychan.

Darllen mwy:Newyddion

Mae Theatr Felinfach yn creu cyfleoedd a rhoi  mynediad a llwybr gydol-oes i’r celfyddydau a diwylliant Cymru a’r byd trwy raglenni creadigol, cyfranogol a rhaglen o gynyrchiadau proffesiynol.

Darllen mwy:Amdanom Ni