01570 470697

Mae Theatr Felinfach yn creu cyfleoedd a rhoi  mynediad a llwybr gydol-oes i’r celfyddydau a diwylliant Cymru a’r byd trwy raglenni creadigol, cyfranogol a rhaglen o gynyrchiadau proffesiynol.

Ein nod yw:

 • Arwain a chefnogi theatr gymunedol a chelfyddydau cyfranogol yng Ngheredigion ac yn ehangach
 • Rhoi mynediad i’r celfyddydau mewn ardal wledig, i gyfranogwyr a defnyddwyr.
 • Defnyddio’r celfyddydau i ddathlu diwylliant, hybu’r ymdeimlad o berthyn a rhoi cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol i’r iaith Gymraeg
 • Datblygu sgiliau ac annog rhagoriaeth –  creadigol, artistig, cymdeithasol a dwyieithrwydd
 • Addysgu trwy’r celfyddydau – datblygu hyder cymunedol i gwestiynu, i herio, i annog, i rannu, dehongli a dathlu
 • Cynnig gweithgareddau sy’n taclo unigedd gwledig a datblygu ymdeimlad o berthyn
 • Rhoi profiadau artistig rhagorol i gyfranogwyr a chynulleidfa
 • Dod â lliw a llawenydd ychwanegol i fywyd cymdeithasol unigolion a chymunedau Ry’n ni’n gweithio mewn dau prif faes:
  1. Cymryd rhan yn y diwylliant a’r celfyddydau (rhaglen gyfranogol sy’n defnyddio Drama, Dawns, Theatr, Cyfryngau)
  2. Profi’r celfyddydau (rhaglen o berfformiadau proffesiynol ac eraill)

 

Trwy’r ddau brif faes gwaith, rydym yn cynnig rhaglenni amrywiol a drws-agored i rai bach 0-3 oed; i blant 4-11 oed, i bobl ifanc 11-25 oed, i oedolion 26-55 oed a phobl hŷn 55-90+ oed.  Rydym yn gweithio gydag unigolion, grwpiau, ysgolion a sefydliadau addysgol eraill a mudiadau amrywiol.

Mae’r ddau faes gwaith yn:

 • cyfrannu’n helaeth at gynyddu hunan-hyder a chydlyniad cymdeithasol cymunedau.
 • cyfrannu at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg a dwyieithrwydd mewn cymunedau.
 • datblygu sgiliau trosglwyddadwy ac yn cynyddu sgiliau deallusol, creadigol a chymdeithasol, yn arbennig ymhlith plant a phobl ifanc.
 • meithrin cyfalaf cymdeithasol trwy ddatblygu perthynas bobl â’i gilydd a’u cymunedau.
 • galluogi cymunedau i ddeall a dathlu eu treftadaeth ddiwylliannol.
 • gallu arwain at lwybrau addysg bellach, addysg uwch a gwaith