01570 470697

Cadw Tocynnau

Fe allwn gadw tocynnau am hyd at bum diwrnod hyd nes i ni dderbyn eich taliad. Os ydych yn archebu llai na 5 diwrnod cyn y digwyddiad, bydd angen i chi dalu ar unwaith. Os na fyddwn yn derbyn eich taliad o fewn yr amser hwn byddwn yn canslo’r tocynnau. Ni allwn gadw tocynnau ar gyfer pob un o’n digwyddiadau.

 

 

Casglu  Tocynnau

Gallwn bostio’ch tocynnau am 50c neu gallwch gasglu’ch tocynnau pan ddewch i’r perfformiad.

Gellir talu am y tocynnau gydag arian, siec a mwyafrif y cardiau credyd neu ddebyd poblogaidd.

A wnewch chi sicrhau bod eich siec yn daladwy i Gyngor Sir Ceredigion.

Nid ydym yn codi tâl am archebu tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad.

 

Gostyngiadau

Cynigir tocyn am ddim i bob cynhyrchiad am bob 10 tocyn a brynir. Cofiwch hefyd bod modd arbed mwy yn ystod y flwyddyn wrth ymaelodi fel Cyfaill i’r Theatr. Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o fanylion.

Mae Theatr Felinfach yn cynnig Tocyn Teulu lle bo hynny’n bosibl. Mae hyn yn amrywio o sioe i sioe.  Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o fanylion.

I gael gwybodaeth am y prisiau ar gyfer pob perfformiad, edrychwch ar dudalennau’r wefan neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar – 01570 470697