01570 470697

Mae Tîm Creadigol a Thîm Technegol
Theatr Felinfach ar gael i gydweithio â grwpiau, ysgolion a sefydliadau eraill
i ddarparu sesiynau achlysurol, arwain prosiectau celfyddydol, cymunedol a rhoi
cyngor ar wahanol elfennau o brosiectau.
Cysylltwch â Dwynwen Lloyd Llywelyn am wybodaeth pellach.

 

Er enghraifft:
Yn ystod 2014 bu Theatr Felinfach yn gweithio yn Ysgol y Gader, Dolgellau ar brosiect oedd yn dehongli hanes y Crynwyr yn yr ardal. Cylch y Canolbarth oedd yn gyfrifol am y prosiect a ariannwyd gan Cronfa Treftadaeth y Loteri, a chomisiynwyd Theatr Felinfach a’r awdur Sian Melangell Dafydd i weithio gyda disgyblion o’r ysgol yn creu barddoniaeth a chyflwyniad dramatig o’r hanes.

 

Yn ystod gwanwyn 2015, roedd CFFI Mydroilyn yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed, a dymuniad y clwb oedd creu sioe lwyfan i ddathlu’r achlysur.  Eu dymuniad oedd creu sioe wreiddiol fyddai’n rhoi llwyfan i dalentau presennol y clwb yn ogystal â rhoi cyfle i gyn-aelodau a ffrindiau’r clwb i gymryd rhan.  Cafodd y syniad a’r sgript ei ddatblygu gan yr aelodau, dan arweiniad Theatr Felinfach a pherfformiwyd “Razzmatazz” gan gast o dros 60 i gynulleidfa o 300.