01570 470697

Yn ddiweddar, ailwampiwyd Y Gwndwn drwy grant gan gronfa’r Loteri Fawr Miliynau’r Bobl mewn cydweithrediad ag ITV Cymru Wales. Mae’n cynnig gofod gwych ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, ymarferion a mwy ac mae ynddo adnoddau cegin a all ymdopi ag anghenion arlwyo bychan.