01570 470697

Mae gwaith wedi cychwyn ar adnewyddu Y Gwndwn, sef ein gofod ymarfer ar waelod y maes parcio. Llwyddwyd i gael arian trwy gronfa’r Loteri Fawr a chynllun grant Miliynau’r Bobl mewn cydweithrediad âg ITV Cymru  ac ennill y wobr fonws. Sicrhawyd £49,000 i gael cyflawni’r gwaith o osod toiled a chegin yn yr adeilad, yn ogsytal â gwella’r  gwres a’r golau. Hyderwn bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn mis Medi.