01570 470697

Yn dilyn llwyddiant ysgubol cynhyrchiad Theatr Felinfach o Teilwng yw’r Oen - cyflwyniad cyfoes o waith wedi ei seilio ar Feseia Handel – mae’r cynhyrchiad yn mynd ar daith i Lundain.

Llwyfannwyd y sioe yn gyntaf yn Theatr Felinfach ym mis Ionawr eleni. Cyfunwyd perfformwyr a thîm cynhyrchu cymunedol a phroffesiynol i greu’r cynhyrchiad. Roedd y sioe yn cyfuno tri chôr cymunedol o amrywiol ardaloedd o Geredigion, artistiaid proffesiynol a chyfarwyddwr cerdd proffesiynol ynghyd ag aelodau o Wasanaeth Cerdd Ceredigion. Roedd ynddi hefyd dau lefarydd, Meleri Bronwen sydd newydd raddio mewn Drama ac Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth a Bronwen Morgan, Prif Weithredwr cyfredol Cyngor Sir Ceredigion. Yn cwblhau’r cast roedd dau unawdydd proffesiynol, sef Deiniol Wyn Rees sy’n wreiddiol o sir Gaerfyrddin, ond sydd wedi byw yn Llundain hyd at yn ddiweddar a Non Parry Williams o’r grŵp Eden. Cyfarwyddwr y sioe oedd Rhys Taylor, cerddor llawrydd o ardal Aberystwyth.

Y bwriad oedd perfformio dim ond 3 sioe yn Theatr Felinfach ym mis Ionawr, ond cymaint oedd y galw am docynnau bu’n rhaid darparu 4ydd sioe gyda bron i 900 o bobl yn medru mwynhau’r cynhyrchiad.

Oherwydd yr holl frwdfrydedd am y cynhyrchiad, mae Teilwng yw’r Oen yn mynd ar daith i Lundain. Caiff ei berfformio yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain ar 21 Hydref 2017 gyda’r un criw a gymerodd ran ym mis Ionawr.

Mae angen gwerthu digon o docynnau i alluogi i'r daith hon ddigwydd; felly, bydd y tocynnau ar werth am gyfnod penodol er mwyn mesur diddordeb. Bydd nifer o gefnogwyr yn ymuno â’r cynhyrchiad ar y daith, ond mae lle i fwy. Anogir pobl sydd â diddordeb i ymuno i gysylltu â Theatr Felinfach ar unwaith. Mae’r criw yn gobeithio’n fawr i gael cefnogaeth frwd gan gymuned leol Gorllewin Cymru a hefyd cymuned Gymraeg y ddinas fawr.

Mae Theatr Felinfach yn adnabyddus am ei gwaith blaengar ac am ei phrosiectau cyfranogol. Mae’n defnyddio’r celfyddydau i ddathlu diwylliant, hybu’r ymdeimlad o berthyn a rhoi cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol i’r Gymraeg. Mae’n datblygu sgiliau ac yn annog rhagoriaeth –  creadigol, artistig, cymdeithasol a dwyieithrwydd ac yn addysgu drwy’r celfyddydau er mwyn datblygu hyder cymunedol i gwestiynu, i herio, i annog, i rannu, dehongli a dathlu.

Cysylltwch â Swyddfa Docynnau Theatr Felinfach ar 01570 470697 neu ewch Ar-lein i theatrfelinfach.cymru i sicrhau eich tocynnau a chefnogi’r daith i Lundain.