01570 470697
Ym mis Ionawr 2017, llwyfannwyd sioe Teilwng yw’r Oen, oedd yn gyflwyniad cyfoes o waith wedi ei seilio ar Feseia Handel. Sioe uchelgeisiol oedd yn cyfuno perfformwyr a thîm cynhyrchu cymunedol a phroffesiynol. Roedd y sioe yn cyfuno 3 chôr cymunedol o amrywiol ardaloedd o Geredigion - Dyffryn Aeron, Llanbedr Pont Steffan a Phonterwyd, artistiaid proffesiynol a chyfarwyddwr cerdd proffesiynol ynghyd ag aelodau o Wasanaeth Cerdd Ceredigion. Roedd ynddi hefyd dau lefarydd, Meleri Bronwen sydd newydd raddio mewn Drama ac Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r naill yn Brif Weithredwr cyfredol Cyngor Sir Ceredigion, Bronwen Morgan. Y ddwy yn gystadleuwyr adnabyddus ym maes siarad cyhoeddus a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn cwblhau’r cast roedd dau unawdydd proffesiynol, sef Deiniol Wyn Rees sy’n wreiddiol o New Inn, Sir Gaerfyrddin, ond sydd wedi byw yn Llundain hyd at yn ddiweddar iawn a Non Parry Williams o’r grŵp Eden a Rhys Taylor, cerddor llawrydd o ardal Aberystwyth yn gyfarwyddwr ar y sioe gyfan
Y bwriad oedd perfformio 3 sioe yn Theatr Felinfach ym mis Ionawr, ond cymaint oedd y galw am docynnau bu’n rhaid i ni ddarparu 4ydd sioe. Daeth bron i 900 o bobl i weld y sioe rhwng y 4 perfformiad. ‘Doedd neb ohonom wedi rhagweld yr ymateb a gafodd y cynhyrchiad ac o ganlyniad ‘doedd neb yn barod i roi’r sioe i orffwys ac yn dilyn gwahoddiad a gafwyd y mis canlynol, penderfynwyd mynd â’r un cynhyrchiad i Eglwys Gymraeg Canol Llundain yn Hydref 2017.
Mae Theatr Felinfach yn adnabyddus am ei gwaith blaengar ac am ei phrosiectau cyfranogol. Mae’n defnyddio’r celfyddydau i ddathlu diwylliant, hybu’r ymdeimlad o berthyn a rhoi cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol i’r Gymraeg. Mae’n datblygu sgiliau ac yn annog rhagoriaeth –  creadigol, artistig, cymdeithasol a dwyieithrwydd ac yn addysgu drwy’r celfyddydau er mwyn datblygu hyder cymunedol i gwestiynu, i herio, i annog, i rannu, dehongli a dathlu.
Aethom ag egni a chreadigrwydd. ein cymunedau gwledig i Lundain a dangos beth sy’n bosib wrth ddod at ein gilydd. Cafodd y cynhyrchiad gefnogaeth gref gan gymuned Gymraeg y ddinas fawr. Diolch am y cyfle.