01570 470697

Llwyddiant cyllid grant yn sicrhau cynhyrchiad newydd o sioe eiconig

Bydd Theatr Felinfach yn llwyfannu cynhyrchiad uchelgeisiol o’r sioe eiconig Teilwng yw’r Oen yn Ionawr 2017, diolch i nifer o geisiadau grant llwyddiannus a ddyfarnwyd yn ddiweddar, a fydd yn cyfuno perfformwyr a thîm cynhyrchu cymunedol a phroffesiynol.

Sioe yw hon sydd wedi ei seilio ar Y Meseia, Handel, un o'r gweithiau mwyaf adnabyddus yn y byd ac mae Teilwng yw’r Oen yn cyflwyno’r alawon hudolus a chofiadwy mewn gwisg gyfoes. Bydd yn cael ei pherfformio yn Theatr Felinfach ar 12, 13 ac 14 Ionawr 2017.

Darllen mwy: Teilwng yw'r Oen

Yn ddiweddar, ailwampiwyd Y Gwndwn drwy grant gan gronfa’r Loteri Fawr Miliynau’r Bobl mewn cydweithrediad ag ITV Cymru Wales. Mae’n cynnig gofod gwych ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, ymarferion a mwy ac mae ynddo adnoddau cegin a all ymdopi ag anghenion arlwyo bychan.

Mae gwaith wedi cychwyn ar adnewyddu Y Gwndwn, sef ein gofod ymarfer ar waelod y maes parcio. Llwyddwyd i gael arian trwy gronfa’r Loteri Fawr a chynllun grant Miliynau’r Bobl mewn cydweithrediad âg ITV Cymru  ac ennill y wobr fonws. Sicrhawyd £49,000 i gael cyflawni’r gwaith o osod toiled a chegin yn yr adeilad, yn ogsytal â gwella’r  gwres a’r golau. Hyderwn bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn mis Medi.