01570 470697

Mae nifer o ystafelloedd ar gael i’w hurio yn Theatr Felinfach sy'n amrywio o ran maint a naws, ar gyfer cyfarfodydd bychain iawn hyd at rai sy'n dal 240 o bobl.

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach a phrisiau.   Mae ystafelloedd eraill ar gael hefyd ar Ga

mpws Felinfach. Ewch i campws.org am fwy o fanylion.

Ein darpariaeth 5 Seren!

 • Cyfarfodydd bach a mawr
 • Cefnogaeth a hyfforddiant
 • Technoleg fodern
 • Prisiau cystadleuol
 • Awyrgylch Gymreig

Cynhwysedd

 • Ford Gron: 32
 • Cynhadledd: 60
 • U-bedol: 28

Cysylltedd

 • Trydan

 

Cynhwysedd

 • Ford Gron: 10

 

Cysylltedd

 • Trydan
 • Ffôn
 • Rhwydwaith

 

Cynhwysedd

 • Awditoriwm: 242

Cysylltedd

 • Trydan

 

Cynhwysedd

 • Ford Gron: 26
 • Cynhadledd: 50
 • U-bedol: 24

Cysylltedd

 • Trydan
 • Ffôn
 • Rhwydwaith
 • Diwifr

 

Cynhwysedd

 • Grwpiau Bychain

Cysylltedd

 • Trydan
 • Ffôn