01570 470697
In January of 2017, Theatr Felinfach staged an ambitious production of ‘Teilwng yw’r Oen’ - a rock adaptation of Handel’s Messiah at the theatre. The show combined 3 community choirs from various areas of Ceredigion - the Aeron Valley, Lampeter and Ponterwyd, professional artists and a professional music director along with members of the Ceredigion Music Service.

Read more: Teilwng yw’r Oen - London

Yn dilyn llwyddiant ysgubol cynhyrchiad Theatr Felinfach o Teilwng yw’r Oen - cyflwyniad cyfoes o waith wedi ei seilio ar Feseia Handel – mae’r cynhyrchiad yn mynd ar daith i Lundain.

Llwyfannwyd y sioe yn gyntaf yn Theatr Felinfach ym mis Ionawr eleni. Cyfunwyd perfformwyr a thîm cynhyrchu cymunedol a phroffesiynol i greu’r cynhyrchiad. Roedd y sioe yn cyfuno tri chôr cymunedol o amrywiol ardaloedd o Geredigion, artistiaid proffesiynol a chyfarwyddwr cerdd proffesiynol ynghyd ag aelodau o Wasanaeth Cerdd Ceredigion. Roedd ynddi hefyd dau lefarydd, Meleri Bronwen sydd newydd raddio mewn Drama ac Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth a Bronwen Morgan, Prif Weithredwr cyfredol Cyngor Sir Ceredigion. Yn cwblhau’r cast roedd dau unawdydd proffesiynol, sef Deiniol Wyn Rees sy’n wreiddiol o sir Gaerfyrddin, ond sydd wedi byw yn Llundain hyd at yn ddiweddar a Non Parry Williams o’r grŵp Eden. Cyfarwyddwr y sioe oedd Rhys Taylor, cerddor llawrydd o ardal Aberystwyth.

Y bwriad oedd perfformio dim ond 3 sioe yn Theatr Felinfach ym mis Ionawr, ond cymaint oedd y galw am docynnau bu’n rhaid darparu 4ydd sioe gyda bron i 900 o bobl yn medru mwynhau’r cynhyrchiad.

Oherwydd yr holl frwdfrydedd am y cynhyrchiad, mae Teilwng yw’r Oen yn mynd ar daith i Lundain. Caiff ei berfformio yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain ar 21 Hydref 2017 gyda’r un criw a gymerodd ran ym mis Ionawr.

Mae angen gwerthu digon o docynnau i alluogi i'r daith hon ddigwydd; felly, bydd y tocynnau ar werth am gyfnod penodol er mwyn mesur diddordeb. Bydd nifer o gefnogwyr yn ymuno â’r cynhyrchiad ar y daith, ond mae lle i fwy. Anogir pobl sydd â diddordeb i ymuno i gysylltu â Theatr Felinfach ar unwaith. Mae’r criw yn gobeithio’n fawr i gael cefnogaeth frwd gan gymuned leol Gorllewin Cymru a hefyd cymuned Gymraeg y ddinas fawr.

Mae Theatr Felinfach yn adnabyddus am ei gwaith blaengar ac am ei phrosiectau cyfranogol. Mae’n defnyddio’r celfyddydau i ddathlu diwylliant, hybu’r ymdeimlad o berthyn a rhoi cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol i’r Gymraeg. Mae’n datblygu sgiliau ac yn annog rhagoriaeth –  creadigol, artistig, cymdeithasol a dwyieithrwydd ac yn addysgu drwy’r celfyddydau er mwyn datblygu hyder cymunedol i gwestiynu, i herio, i annog, i rannu, dehongli a dathlu.

Cysylltwch â Swyddfa Docynnau Theatr Felinfach ar 01570 470697 neu ewch Ar-lein i theatrfelinfach.cymru i sicrhau eich tocynnau a chefnogi’r daith i Lundain.

Grant funding success secures new take on iconic show

An ambitious production of the iconic show ‘Teilwng yw’r Oen’ will be staged at Theatr Felinfach in January 2017, thanks to a number of successful grant applications that were recently awarded, that will combine community and professional performers and production team.

The show is based on Handel’s Messiah, one of the most recognised musical works in the world and ‘Teilwng yw’r Oen’ presents these beautiful melodies with a modern twist. It will be performed in Theatr Felinfach on 12, 13 and 14 January 2017.

Read more: Teilwng yw’r Oen

Y Gwndwn, recently refurbished through a grant from The Big Lottery People’s Millions in conjunction with ITV Cymru Wales offers a great space for meetings, workshops, rehearsals and more. It has its own kitchen facility to cater for smaller scale catering needs.