01570 470697

CWMNI DAWNS RHUDDEM – Sesiynau dawns tymhorol i bobl 50+oed. Sesiynau i ddysgu sgiliau newydd, cadw'n heini , cymdeithasu gyda chyfleoedd perfformio. Mae'r sesiynau yn agored ac yn addas i bobl o bob cefndir a phrofiad