01570 470697

BRASGAM – Sesiynau wythnosol yn cynnal gweithgareddau dawns amrywiol i bob oedran gyda chyfleoedd i gymdeithasu, cadw'n heini addysgu sgiliau newydd, er enghraifft Ioga, Clocsio a Zwmba. Bydd amrywiaeth o gyfryngau dawns ar gael yn ystod y flwyddyn. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.