01570 470697

Mae Catherine yn gweithio fel Swyddog Dawns yn Theatr Felinfach. Mae hi'n gyfrifol am ddatblygu a rheoli'r Rhaglen Ddawns yn y Gymuned. Pwrpas y Rhaglen Ddawns yw cynnal darpariaeth dawns i bobl o bob oedran, gallu a chefndir yng Ngheredigion gan gynnwys sesiynau wythnosol, prosiectau arbennig a gweithio mewn ysgolion.

Mae Catherine hefyd yn gyfrifol am brosiect BRASGAM sy'n cynnal amrywiaeth o sesiynau dawns cymdeithasol yn y gymuned fel Ioga, Clocsio a Zwmba. Mae'r prosiectau canlynol ar gael fel rhan o'r Rhaglen Ddawns: