01570 470697

Be’ sy’ ‘mlan gyda Theatr Felinfach Haf ‘ma yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Nhregaron:

 

Sadwrn 30-7-2022 | 20:00 | Panto Haf yn Theatr y Maes

 

Llun 1-8-2022 | 20:00 | Sioe “Maes G” gyda Ffermwyr Ifainc Ceredigion yn y Pafiliwn

Tocynnau

 

Sadwrn 6-8-2022 | 16:00 | Panto Haf yn Theatr y Maes

 

….. a llawer mwy! Dewch draw i ddweud helo i ni ym Mhentre’ Ceredigion