01570 470697

 

Mae cyfle cystadleuol wedi codi i Dîm Dylunio i ymgymryd ag Astudiaeth Ddichonolrwydd i Theatr Felinfach, Cyngor Sir Ceredigion.

Mae’r tendr yn cael ei redeg trwy system ‘Quick Quote’ ar Gwerthu i Gymru.

Er mwyn cyflwyno cynnig am y gwaith mae angen cofrestru.

Ar ôl cofrestru cysylltwch â Rhian Dafydd er mwyn cael eich gwahodd i dendro.

Dyddiad Cau Cyflwyno Tendr - 16 Awst 2017 – Hanner Dydd

01545 572369 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Theatr Felinfach – Llond sied o greadigrwydd!

Theatr wledig, gymunedol yn flaengar ei syniadau, yn fisi ei hamserlen, yn fywiog ei chyfranogwyr a’i chynulleidfa ac yn fyrlymus ei gweithgareddau. O Banto i Barti, o Gyngerdd i Gynhadledd – mae rhywbeth yma i bawb o bob oed – o’r crud i 90 +

Bydd Theatr Felinfach yn llwyfannu cynhyrchiad uchelgeisiol o’r sioe eiconig Teilwng yw’r Oen yn Ionawr 2017, diolch i nifer o geisiadau grant llwyddiannus a ddyfarnwyd yn ddiweddar, a fydd yn cyfuno perfformwyr a thîm cynhyrchu cymunedol a phroffesiynol.

Darllen mwy: Newyddion

Mae Theatr Felinfach yn creu cyfleoedd a rhoi  mynediad a llwybr gydol-oes i’r celfyddydau a diwylliant Cymru a’r byd trwy raglenni creadigol, cyfranogol a rhaglen o gynyrchiadau proffesiynol.

Darllen mwy: Amdanom Ni