Cynefin
11|11|2022
7:30 yh

Noson o gerddoriaeth werinol yng nghwmni ‘Cynefin.’ Syniad Owen Shiers, un o frodorion Dyffryn Cletwr yw Cynefin. Wedi’i gyfareddu gan gerddoriaeth a hanes, mae’r prosiect yn rhoi llais i dreftadaeth gyfoethog Ceredigion sydd eisoes wedi mynd yn angof. Yn perfformio gyda’i driawd, mae Owen yn rhoi llais cyfoes i’r straeon a chaneuon hynafol yma.

Tocynnau

Pris - £10 | £9 | £8

Nôl

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach