Cariad yn Oes y Gin
Theatr Bara Caws
10|3|2023
7:30 yh

Comedi dywyll am brofiadau pâr ifanc, bohemaidd a gwrthryfelgar wrth iddynt geisio bywyd newydd, anturus.

Dilynwn eu taith o’u cartrefi yng nghefn gwlad Cymru i ganol St. Giles yn ‘underbelly’ Llundain fawr.

“Comedi am ryddid sydd yma. Gofynnwn y cwestiwn: pa mor bell y dylem ni fynd i fynnu rhyddid, ac oes gennym ni’r hawl i rwystro rhyddid pobl eraill? Yn ystod oes o gyfnodau dan glo, cyfyngiadau a cholled, rydym i gyd yn profi ac yn archwilio ein perthynas â rhyddid, ac yn gofyn pwy sy’n haeddu rhyddid...a pwy sydd ddim?” (Chris Harris). 

Cast: Siôn Emyr a Mali O’Donnell
Cyfarwyddo: Betsan Llwyd 
Cerddoriaeth: Mari Mathias

Pris - £14 | £13 | £12

Tocynnau

Canllaw Oed 14+

Nôl

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach