Yr Ŵyl Ddrama

Partneriaeth rhwng Theatr Felinfach a Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw

Darlith Goffa Marie James
Rhan 1: Cofio Idwal Jones
15|3|2023

Llenor a digrifwr o Lanbedr Pont Steffan oedd Idwal Jones. Cafodd yrfa amrywiol gan weithio fel clerc, ysgolfeistr a darlithydd. Roedd yn gymeriad ffraeth sy’n adnabyddus am ei ddramâu a’i gerddi digrif. 

7:30 yh

Tocynnau

Mae’r Nadolig yn Nesáu (ym Mis Mawrth!) 
16|3|2023

O ‘Bant a ni yn y Siarabang-bang’ i ‘Wishgit Wishgit, ffwrdd a ni mae’r Nadolig yn nesáu’, byddwn yn ailymweld a rhai o glasuron cerddorol Pantomeim Theatr Felinfach. 

7:30 yh

Pris - £10 | £8 | £6


Darlith Goffa Marie James
Rhan 2: Beth yw Theatr?
17|3|2023

7:30 yh

Tocynnau

Lansio Theatr Unnos 
17|3|2023

9:00 yh

Byddwn yn gosod her arbennig i griw o actorion, perfformwyr a sgrifennwyr, sef creu perfformiad theatrig dros nos. Bydd y criw yn dod at ei gilydd am 9yh ac yn anelu i gyflwyno eu perfformiad fore trannoeth!

Theatr Unnos: Y Perfformiad
18|3|2023

10:30 yb

Beth fydd y criw wedi llwyddo i'w greu dros nos? Cyfle i fwynhau perfformiad unigryw y criw Theatr Unnos.

Tocynnau

Gweithdy Creadigol i Blant
18|3|2023

11:00 yb

Hi, Hi, Hi
18|3|2023

7:30 yh

Tafarn y Vale

Noson i ddathlu hiwmor, creadigrwydd a dychymyg merched, yn cynnwys comedi stand-yp, caneuon dychan a perfformiad o ddrama newydd ‘Torth Stêl’ gan Elliw Dafydd a Naomi Seren. 

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach