Croendena
Cwmni Theatr Frân Wen
14|2|2023
7:30 yh

Mae Nel yn 17 oed ac yn darganfod dihangfa yn y pyb ar ben yr allt sy’n llawn fflyrtio, rhagfarnau a lloriau sdici. Dyma stori ddigri a thorcalonnus am fywyd merch ifanc sy’n trio ffendio’i thraed ynghanol unigrwydd gwledig.
Croendena yw cynhyrchiad diweddaraf y dramodydd ifanc Mared Llywelyn sy’n un o leisiau mwya’ cyffrous theatr Cymru.
Yn gomisiwn gan Frân Wen, mae’r fonoddrama yn cael ei chyfarwyddo gan Rhian Blythe.

Pris - £15 | £14 | £13

Tocynnau

Canllaw Oed 14+ 

Nôl

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach