Yr Ŵyl Ddrama | Nôl i Nyth Cacwn
Theatr Gydweithredol Troedyrhiw a Theatr Felinfach
20-21|10|2022
7:30 yh

Yn dilyn ymateb anhygoel i berfformiadau Nôl i Nyth Cacwn ym Mhafiliwn Bont ym mis Awst, bydd y sioe yn teithio i ganolfannau yn y gorllewin yn ystod mis Hydref.

Braf bydd croesawu'r criw i Theatr Felinfach yn ystod Yr Ŵyl Ddrama 2022.

Drama lwyfan newydd gan Ifan Gruffydd ac Euros Lewis – awduron y gyfres gomedi fytholwyrdd a ddangoswyd gyntaf ar S4C yn ystod haf 1989. Wrth i Wiliam fentro lawr lôn Nyth Cacwn heddi - 30 mlynedd yn ddiweddarach – fydd unrhywun o’r hen deulu yno? Ac os bydd, siwt groeso fydd yn ei ddisgwyl – os croeso o gwbl! NÔL I NYTH CACWN gyda: Ifan Gruffydd, Gwyneth Davies, Meleri Morgan, Susan Rees a Dafydd Jones.

Tocynnau

Pris - £12 | £11 | £10

Nôl

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach